Nadace Agrofert

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Nadace AGROFERT HOLDING vznikla na konci roku 2011 a podporuje různé druhy projektů.  Spolupracuje se širokým spektrem obecně prospěšných a neziskových společností, které pracují se seniory, dětmi, zdravotně postiženými a dalšími potřebnými, jejichž kvalita života závisí na charitativních darech a podpoře soukromého sektoru.

Nadace Agrofert

Nadace sleduje potřeby v České republice ve vybraných činnostech. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního daru. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti. Účelem nadace je podpora:

  • rozvoje vědy, výzkumu a vývoje, vzdělávání a zvyšování úrovně vzdělanosti,
  • registrovaných církví a náboženských společností, tělovýchovy a sportu, požární ochrany,
  • komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti, podpora a ochrana mládeže,
  • podpora kultury a ochrana kulturních a historických památek a tradic,
  • podpora rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrana lidského zdraví,
  • poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci,
  • ochrana zvířat a jejich zdraví, ochrana životního prostředí a podpora projektů trvale udržitelného rozvoje.

Programy nadace

  • V současnosti žádné konkrétní programy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.