Neziskovky budou opět oceněny za přínos sociální integraci v rámci Ceny Nadace ERSTE 2013

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy.  Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit od 3. září do 11. listopadu 2012 na www.socialintegration.org/register.

Cenu vyhrávají inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné.

Kromě finančního ocenění v hodnotě 610 000 eur získá 33 vítězných projektů (30 vítězů, 2 zvláštní ceny poroty, 1 cena odborníka) také dvouletou podporu profesionální komunikace svých projektů. K tomu bude 130 finalistů z každé země přizváno k členství v ERSTE Foundation NGO Academy, která vzdělává a rozvíjí neziskové organizace v oblasti komunikace s veřejností, fundraisingu, sociálního podnikání a dalších aktivit.

Nadace ERSTE vznikla v roce 2003 z Erste Oesterreichische Spar-Case, první rakouské spořitelny. V současnosti je hlavním akcionářem Erste Group a investuje část svých dividend do společenského rozvoje v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Podporuje sociální soudržnost a angažovanost v oblasti občanské společnosti; jejím cílem je sdružovat lidi a šířit vědění o nedávné historii regionu, který prošel po roce 1989 dramatickými změnami. Jako aktivní nadace rozvíjí své vlastní projekty v rámci tří programů: Sociální rozvoj, Kultura a Evropa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.