Dojná kráva nebo mrtvý pes – znáte svoje finanční zdroje?

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Titulek není nadsázka ani začátek pohádky. Jde o přirovnání, která se používají v jedné teorii týkající se fundraisingových aktivit. I když jde o teoretický konstrukt, popisuje to, co se v praxi děje. A díky přirovnání nám pomáhá porozumět a připravit si metodu pro zacházení s finančními zdroji.

Poznejte své finanční zdroje

Pokud nemáte více výrazných finančních zdrojů a jste závislí na jednom, je to špatně. Pokud vyschne, vaše organizace se ocitne v těžko řešitelných problémech. Vhodným řešením je vícezdrojové financování, tedy stav, kdy jsou finanční potřeby organizace saturovány z více zdrojů. Výpadek jednoho z nich vede k omezení určité části činností, neohrozí ale existenci a chod organizace.

Finanční zdroje by měli lidé v organizaci (ředitel, fundraiser) identifikovat. Tedy poznat, co je a co může být finanční zdroj. Je pravděpodobné, že některé finanční zdroje nevidíme, podceňujeme nebo neznáme, jiné pravděpodobně přeceňujeme. Každý zdroj má jinou sílu a frekvenci, kdy prostředky poskytuje, každý z nich vyžaduje různou míru péče.

Například prodej svíček na vašem e-shopu je zdroj s pravidelným výnosem, který je ale nízký a je nepravděpodobné, že kdy bude silnější. Nabízí se tedy otázka, zda je vložená energie zúročena (čtěte také: Přestaňte vyrábět svíčky a panenky).

Bostonská matice

K rozlišení produktivity zdrojů se může použít tzv. Bostonská matice. Fundraiser (a také další zainteresovaní lidé v organizaci) díky ní rozpozná význam jednotlivých finančních zdrojů a podle výsledků může připravit adekvátní fundraisingovou strategii či přímo kampaň. O co tedy jde? Podle této teorie jsou všechny zdroje zařaditelné do jedné ze čtyř kategorií:

  • Vycházející hvězda (A1)
  • Problémové dítě (A2)
  • Dojná kráva (B1)
  • Mrtvý pes (B2)

Ke každému pojmu náleží vysvětlující popis, díky kterému pochopíte, jak to s vašimi financemi vypadá:

  • Vycházející hvězdy – zaplatí přibližně samy sebe, takže z nich žádný výnos neplyne. Doporučuje se do vycházejících hvězd výrazně investovat.
  • Dojné krávy – představují výnos. Do dojné krávy investujte právě tolik, kolik je nutné, abyste z ní vytěžili maximální zisk – ne víc.
  • Problémové děti – se ještě výnosnými nestaly, takže prozatím představují ztrátu. Snažte se z problémového dítěte udělat vycházející hvězdu.
  • Mrtví psi – peníze nepřinášejí a přinášet už zřejmě nebudou – je lepší se jich zbavit

A co s tím dál?

Buď pomocí zdravého úsudku nebo prostřednictvím SWOT analýzy zařaďte každý váš finanční zdroj do jednoho kvadrantu (ze jsou to větve myšlenkové mapy, používám je radši):

Bostonská matice finančních zdrojů
Bostonská matice finančních zdrojů

Mrtvé psy škrtněte a s finančními zdroji nepočítejte – nevyplatí se vám. Nevěnujte se jim a neztrácejte s nimi čas. Pozor si dejte na problémové děti (také jsou v sloupci 2), můžou se z nich stát mrtví psi (ale také vycházející hvězdy). Vaši pozornost si zaslouží dojné krávy a – pokud na to máte – vycházející hvězdy.  Těm věnujte svůj čas a energii. Je vaší dojnou krávou e-shop se svíčkami? Nebo spíše školení veřejnosti?

Nezapomeňte, že nové finanční zdroje existují, jen o nich zatím nevíte. Poznejte je a po nějaké době zařaďte do některého z kvadrantů (větví) – po důkladné SWOT analýze. Mějte také na paměti, že existuje Paretovo pravidlo, které vám práci usnadní. Někdy bývá těžké ukončit práci s „oblíbeným“ zdrojem, když se ukáže, že je to mrtvý pes. Ale z hlediska ekonomiky společnosti je to důležité rozhodnutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.