Organizace Česká krajina vrací do české přírody zubry, pratury a divoké kočky

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Hlavním cílem společnosti Česká krajina je vracet do české přírody živočišné druhy, které v minulých desetiletích a staletích lidé vyhubili. Především velké kopytníky – zubry, divoké koně a pratury. Kromě kopytníků chce vracet do přírody také divoké kočky a divoké včely. Hlavním projektem organizace je vytvoření Národního centra biodiverzity, nestátní rezervace, kde dojde k obnově přirozených lesů a pastvin. Společnost představuje její ředitel Dalibor Dostál.

Jmenuji se Dalibor Dostál, v minulosti jsem dlouhá léta působil jako novinář v Deníku, kde jsem postupně zastával pozice šéfa domácí a ekonomické redakce, šéfa zpravodajství a šéfredaktora celostátní redakce. Jako novinář jsem se snažil a snažím podporovat tuzemský neziskový sektor a nadace.

Za svou podporu neziskového sektoru jsem v roce 2009 obdržel Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Spolupracuji s Fórem dárců a jsem členem poroty ceny Starosta roku a poroty ceny novinářů v rámci ocenění Via Bona. Kromě toho jsem také členem grantové komise ČSOB.

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Dalibor Dostál, Česká krajina
Dalibor Dostál, ředitel Česká krajina, o.p.s.

Česká krajina je obecně prospěšná společnost. Když jsem jako novinář léta zabýval tématem ochrany životního prostředí, postupně jsem stále více přemýšlel o tom, proč na jednu stranu řada živočišných druhů v přírodě vymírá a zároveň se vynakládají miliardové částky z peněz daňových poplatníků na údržbu krajiny. Tyto dvě zdánlivě nesouvisející věci mají jedno společné.

V krajině chybí klíčové druhy živočichů, které vytvářejí vhodné prostředí pro motýly a mnoho druhů ptáků a drobných savců, a zároveň přirozeně a bezplatně udržují v krajině travnaté, bezlesé plochy. Velcí kopytníci.

Proto jsem v roce 2008 založil společnost Česká krajina, která nyní startuje svůj hlavní projekt Národního centra biodiverzity. Návrat velkých kopytníků není jediným cílem našeho projektu. Chceme také pomocí biokoridorů propojovat jednotlivé chráněné oblasti. A tam, kde už se zemědělcům nevyplácí hospodařit, chceme vykupovat zemědělskou půdu a přeměňovat ji na přirozené lesy a pastviny.

Na projektu Národního centra biodiverzity spolupracují odborníci z Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd České republiky. Celkem spolupracuje zhruba dvanáct lidí.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Naším hlavním cílem je vracet do české přírody živočišné druhy, které v minulých desetiletích a staletích lidé vyhubili. Především velké kopytníky. V první fázi zubry, v dalších letech pak divoké koně a pratury. Tyto dva druhy byly před staletími zcela vyhubeny, holandská nadace Tauros Europe, s níž spolupracujeme, však nyní pracuje na programu jejich zpětného šlechtění z primitivních plemen domácích koní a skotu. Kromě kopytníků chceme vracet do přírody také divoké kočky a divoké včely. Naším hlavním projektem je vytvoření Národního centra biodiverzity, nestátní rezervace, kde dojde k obnově přirozených lesů a pastvin. Podobné projekty jsou ve vyspělých zemích stále populárnější a zajišťují trvalou ochranu přírody.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Pomáháme české přírodě a ohroženým druhům zvířat. Zároveň se ale snažíme dlouhodobě šetřit peněženky daňových poplatníků. Například na umělé sečení luk se vynakládá z veřejných zdrojů na dvě miliardy korun ročně. Návrat velkých kopytníků by měl v budoucnu výdaje na tyto účely snížit. Projekt také pomůže místní ekonomice, naším cílem je vytvoření jakéhosi evropského Serengeti se zubry, pratury a divokými koni nedaleko Českého Krumlova.

Národní park Serengeti leží v severní Tanzanii východně od Viktoriina jezera a jedná se o jedno z nejslavnějších a nejrozsáhlejších chráněných území Afriky. Od roku 1981 nechybí na seznamu UNESCO. Jeho rozloha je 14 763 km2. Zdejší krajině dominuje velký počet nádherných zvířat, mezi nimiž nechybí pakoňové, zebry, žirafy, lvi, gepardi, leopardi, hyeny, sloni nebo nosorožci. (Zdroj: Wikipedia)

Pomáhají nám jak firmy, první dotaci jsme získali od společnosti Ekospol, tak jednotlivci. Především prostřednictvím dárcovských zpráv ve tvaru DMS KRAJINA, které posílají na číslo 87 777. V příštích dnech bychom rovněž měli zprovoznit možnost získávat finanční příspěvky od veřejnosti platebními kartami a on-line systémem plateb PaySec na portálu darujspravne.cz.Národní centrum biodiverzity

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Náš projekt je dlouhodobý, přesto chceme prvních výsledků dosáhnout relativně brzy. K vypuštění zubrů by mělo dojít v letech 2013 až 2014, projekt návratu divokých včel plánujeme realizovat v letech 2013 až 2018. Jinak podle našich představ by Národní centrum biodiverzity mělo vypadat zhruba za 15 až 20 let.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Nejenom my, ale spousta vnímavých lidí bude mít dobrý pocit, že nežijeme na úkor přírody, ale v souladu s ní. Příroda bude alespoň v některých oblastech fungovat nezávisle na zásazích člověka a díky tomu se mohou výrazně omezit mnohé nákladné dotace, které nyní nahrazují přirození přírodní procesy uměle potlačené člověkem.

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Lépe bychom vybírali dodavatele některých služeb. V Česku řada firem nedodržuje termíny, takže zpožďování dodávek i o několik měsíců není výjimkou.

Pošlete vzkaz našim čtenářům.

Budeme rádi, pokud si najdete cestu k podpoře našich projektů a v budoucnu také k návštěvě Národního centra biodiverzity a přírodních pastvin se zubry, pratury a stády divokých koní.

Česká krajina, o.p.s.

Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.

Šultysova 170, 284 01 Kutná Hora

  • Ikona webu
  • Ikona Facebooku
  • Logo Twitter
  • Logo Flickr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.