Co je SWOT analýza a jak ji využít

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Možná jste zkratku už slyšeli, ale nevíte, co znamená a tedy ani nevíte, o co můžete přijít, když tuto analýzu nevyužíváte. Není to žádná věda, pravidla a účel jsou jasné. Popište co nejobjektivněji situaci, kterou chcete vyřešit, a stanovte si cíle. Pak můžete postupovat k jejich naplnění. Výsledek analýzy vám ukáže, co je dobré, co špatné a jaká jsou východiska k vylepšení.

SWOT je akronym čtyř anglických slov, a sice:

 • strengths (silné stránky)
 • weaknesess (slabiny)
 • opportunities (příležitosti)
 • threats (hrozby)

Pro vytvoření SWOT analýzy se používají kvadranty ve směru pohybu hodinových ručiček, tedy A1=S, B1=W, A2=O, B2=T. Ideální je ale použití myšlenkové mapy se čtyřmi chapadly. Smyslem schématu je zachycení současného stavu, z něhož vyplývá, co máme udělat, abychom tento stav opustili a situaci zlepšili.

SWOT analýza představuje pomůcku pro vylepšení stávající situace a pracuje s problémy, které pomáhá odstranit.

Příklad z praxe: Úplně nový blog bez čtenářů

Vytvořil jsem blog Deník neziskovky, který je tedy úplně nový, má velmi málo čtenářů. Pravidelně na něm ale vycházejí články, které jsou podle všeho originální a blog zpracovává témata, která nepatří mezi frekventovaná. V tom vidím jeho potenciál, nicméně i riziko, protože hrozí, že to „nikoho“ nezajímá. Nicméně do redakce přišla první tisková zpráva, což svědčí o tom, že alespoň někdo ho „registruje“, čtenáři přicházejí také ze sociáních sítí a mého osobního blogu. Otázkou zůstává – jak zvýšit návštěvnost blogu, vybudovat kolem něj komunitu čtenářů a zaujmout lidi z neziskovek, kteří by měli být dominující čtenářskou obcí?

SWOT analýza Deníku neziskovky
SWOT analýza Deníku neziskovky

SWOT analýza pomůže při přemýšlení oddělit jednotlivé proudy myšlenek a soustředit se v danou chvíli jen na jednotlivosti. Díky tomu (a ve spojení s myšmapou) člověka napadnou přínosnější myšlenky, než kdyby si jen napsal netříděný odrážkový seznam.

Pojmenujte si jasně zadání analýzy, abyste udrželi směr myšlenek a dospěli k závěru. Rozvolněné zadání vás k cílům dovede s obtížemi.

Jak popsat jednotlivé segmenty

Co je při vytváření analýzy důležité – člověk si nesmí plést silné stránky a příležitosti, slabé stránky a hrozby. Osobně to vidím tak, že silné a slabé stránky zachycují současný stav (interní faktory), příležitosti a hrozby popisují možný budoucí stav, tedy potenciál nebo riziko (externí faktory). Slabé a silné stránky aktuálně definují charakter předmětu analýzy, příležitosti a hrozby „by mohly, kdyby“.

Některá „hodnota“ může samozřejmě patřit do více segmentů, například „blog je zatím neznámý (=nový)“ je slabá stránka, „blog je nový, takže cokoliv udělám, bude mít nějaký efekt“ je potenciál. Oproti tomu „nízký počet článků“ je slabá stránka, kdežto „nebudu schopen pravidelně psát“ je hrozba (lze ji odvrátit).

Snažím se používat slovesa, nikoliv jen podstatná jména. Je to srozumitelnější i pro mě, natož pro jiné čtenáře.

Důležité je soustředit se vždy na jeden segment, ale přitom zapsat všechny myšlenky, které vás napadají. Tedy i ty, které patří jinam. Žádnou nenechám utéct, zapisuju všechno. Není to práce na deset minut, vyžaduje to skutečně hluboké přemýšlení a hledání konsekvencí. Nehledám ale řešení, hledám motivy, náměty, inspirace. Vydávat papírový časopis pro neziskovky je ekonomický nesmysl, ale přesto tuto myšlenku zapíšu – smyslem malého brainstormingu je probádat a zapsat všechny podněty. Mazat můžete potom (nedělám to).

Co s výsledkem dělat?

Až po několika revizích, které provedete během několika dnů (doporučuji!) dospějete k finálnímu tvaru, měli byste výsledek číst nějak takto:

 • rozvíjejte silné stránky
 • pracujte na odstranění slabých stránek
 • z příležitostí učiňte silné stránky (a ty rozvíjejte)
 • eliminujte hrozby a nedopusťte, aby se z nich staly slabé stránky

Mně ze SWOT analýzy vyplývá, že pokud chci z Deníku vytvořit respektovaný odborný blog pro lidi z neziskového sektoru, musím odstranit slabé stránky, kterými jsou:

 • nepěkný vzhled
 • nízké povědomí o blogu a nedostatečná propagace
 • nejasná cílová skupina čtenářů
 • nepravidelnost ve vydávání článků

Pokud začnu pravidelně psát, vylepším vzhled a začnu blog více propagovat, měl by se stát známějším a postupně by ho měli objevit také lidi z neziskovek. Musím si ale dát pozor na to, abych udržel kvalitu a kvantitu článků a aby blog nedoplatil na to, že je to v současné době pouze můj koníček.

Že vám tohle bylo jasné už na začátku? 🙂

Zkuste si SWOT aplikovat na témata jako „Financování naší společnosti v roce 2012“ nebo „Jak rozvíjet spolupráci lidí v organizaci“. Pro analýzu financování je vhodné použít Bostonskou matici – o té napíšu zase někdy jindy.

Zdroje

 1. SWOT analýza ve Wikipedii
 2. Anglický článek na Wikipedii

2 komentáře: „Co je SWOT analýza a jak ji využít

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.