Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. slaví 15 let

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. slaví 15leté výročí založení. Organizace byla založena jako občanské sdružení v roce 2002. Později byla přetransformována na obecně prospěšnou společnost. Má celkem 5 detašovaných pracovišť: Opava, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál a Frýdek-Místek. V rámci své činnosti zajišťuje služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce. Při této příležitosti rekapituluje své působení a činnost.

Read moreCentrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. slaví 15 let

Nominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

Do 6. dubna 2018 můžete nominovat své projekty/organizace, které své aktivity a strategie zaměřují naplňování udržitelného rozvoje, do vyhlášení ankety o Cenu SDGs  (naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN).  Tyto ceny motivují účastníky nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Obecně: Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat výše zmíněné cíle můžete na webových stránkách globalnicile.cz

Read moreNominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Do začátku letošního ročníku celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zbývá necelý měsíc. Hlavní „uklízecí“ den byl stanoven na  sobotu 7. dubna 2018. Patronkou akce se stala pro letošek sportovkyně roku 2017 Gabriela Koukalová.

Read moreUkliďme svět, ukliďme Česko 2018