Liga otevřených mužů: Svět do žádných genderových pekel nesměřuje

Liga otevřených mužů (LOM) je mužská iniciativa, která vznikla v roce 2006 a poporuje zvyšování kvality života českých mužů po všech stránkách. Prosazuje 4 základní mužské hodnoty: odpovědnost, odvahu, originalitu a otevřenost. Podporuje aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti. Nabízí různé služby, kurzy  a poradenství. Seznamte se s…

Read more

Pin It on Pinterest