Lačhe Čhave pořádá výlety do Vietnamu

Občanské sdružení Lačhe Čhave nabízí sociální služby a volnočasové aktivity pro děti, mládež i jejich rodiče. Působí v oblasti prevence drog a kriminality, podporuje rozvoj kultury, vzdělanosti a různých sociálních dovedností. Nabízí mj. kurzy českého jazyka pro cizince – hlavně Vietnamce, dále Lačhe Čhave navštěvují děti z českých, romských, ruských aj. sociálně slabších rodin. V našem rozhovoru s tajemnicí této neziskovky se dočtete, jak vypadá jednodení výlet do Vietnamu, co znamená samotný název organizace a co ji v poslední době nejvíc potěšilo. Seznamte se s …

Read moreLačhe Čhave pořádá výlety do Vietnamu

Charita Opava pomáhá lidem od kolébky po hrob

Charita Opava poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce v opavském regionu již od roku 1991. Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součástí Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis. V loňském roce vyhrála soutěž Neziskovka roku 2014. Přečtěte si rozhovor s jejím ředitelem o tom, jak se řídí „kolos“ o více jak 200 zaměstnancích, jak široký záběr charita má a o tom, na co jsou nejvíc pyšní. Seznamte se s …

Read moreCharita Opava pomáhá lidem od kolébky po hrob

Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak, říká zakladatelka Centra BAZALKA

Centrum Bazalka poskytuje komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Je nestátní neziskovou organizací, takže z velké části funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Jejich klienty jsou lidé s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)a  s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. V rámci svých služeb jim nabízejí sociální služby, vzdělání a rehabilitaci. V našem rozhovoru se mj. dočtete o tom, že i v dnešní době existuje mnoho nezištných dárců a lidí, kteří chtějí pomáhát. Seznamte se s …

Read moreNehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak, říká zakladatelka Centra BAZALKA

Pin It on Pinterest