Náchodská neziskovka Dokořán z.s. se snaží o síťování služeb

Neziskovka Dokořán z.s. poskytuje sociální služby pro děti a mládež v Náchodě. Se začátkem nového školního roku se snaží spojit co nejvíce základních a středních škol, aby společně v rámci projektu Archa mohly pomoci rodinám v nepříznivé sociální situaci žijící převážně v sociálně vyloučených lokalitách a které si nevědí rady se školní docházkou svých dětí.

Read more

Občanské sdružení Dokořán našlo bílé místo na mapě sociální pomoci

Občanské sdružení Dokořán v Náchodě pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny se ocitly na sociálním okraji společnosti. Sdružení bylo založeno v roce 1995 a letos slaví 20. výročí svého působení v Náchodě. Provozuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa a donedávna alternativní čajovnu Poklop, navázalo také aktivní a velice perspektivní spolupráci s místní základní školou, čímž velmi pomáhá dětem, rodinám i učitelům a vedou děti k jednomu z hlavních cílů: chodit do školy, připravovat se do ní a řešit problémy s ní spojené. V rozhovoru se sociální pracovnicí nízkoprahového zařízení Archa, se dozvíte, jak funguje o.s. Dokořán, jak probíhá konkrétní pomoc a spolupráce a jak vnímá postavení českých neziskovek. Seznamte se s…

Read more

Cena pro terénní pracovníky – ČASovaná bota 2014

V Praze se na konci března udělovaly ceny za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASovaná bota 2014. Terénní služba organizace Ratolest Brno – Nízkoprahový klub Pavlač – získal hlavní cenu v kategorii Skokan roku. Dále se v tomto oboru udělují ceny Osobnost roku a Tým roku.

Read more

Pin It on Pinterest