III.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

Ponte

V předchozích 2 dílech našeho cyklu Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?  jsme se dozvěděli, že evaluace je systematické a objektivní zhodnocení probíhajícího nebo již ukončeného projektu či programu. Evaluace vyhodnocuje implementaci, zjišťuje důvody pro (ne)plnění cílů, navrhuje řešení případných problémů a odstraňování překážek. Dále pomocí evaluace můžeme hodnotit dosahování cílů intervencí, priorit a programů, a to zejména ve vztahu k širšímu okolí. To všechno je platnou částí evaluace.

Číst dál

II.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

Ponte

V předchozím článku Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace? jste se dozvěděli, že evaluace je bezesporu velmi přínosná, neboť spočívá v pečlivém sběru informací, konečné interpretaci a porovnání s předem stanovenými cíli. Výstupem jsou tedy co možná nejvěrnější data o stávající situaci, ale i spolehlivé podklady pro manažerské rozhodování. Ovšem ještě jsme si neřekli, jaké má fáze a jak ji dobře provést.

Číst dál

Neziskovka Sanek Ponte pomáhá profesionalizovat NNO

Ponte

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu Budování kapacit a profesionalizace NNO. Výzva je určena pro neziskové organizace z celé České republiky včetně Prahy. Žádosti mohou zájemci posílat od 1. září do 31. prosince 2015. Pokud chcete profesionalizovat a zlepšit vedení vaší organizace, kontaktujte neziskovou organizaci Sanek Ponte – pomůže vám zpracovat procesní analýzu, která povede k modernizaci vaší neziskovky.

Číst dál

Jsou procesní analýzy klíčem k vytrvalosti pro neziskovky?

Ponte

Občanské sdružení SANEK Ponte již 15 let nabízí neziskovým organizacím odbornou podporu a pomoc v řízení organizace. Jejich posláním je poskytnout pomoc a podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru podle nejnovějších trendů a zkušeností. Hlavním cílem jejich snažení jsou moderně vedené a řízené nestátní neziskové organizace. A jak zavést prvky moderního managementu ve vaší neziskovce, jak začít a co je to procesní analýza a proč si ji udělat? To se dozvíte v následujícím článku o procesních analýzách.

Číst dál