Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi největší neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 4 500 projektů částkou přesahující 1,5 miliardy korun a poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

Read more

Nadace VIA

Nadace VIA poskytuje granty a jinou podporu (semináře a workshopy, ucelené vzdělávací cykly, služby konzultantů a koučů, „poukazy“ na technickou asistenci atd.) širokému spektru zájemců z řad neziskových a příspěvkových organizací i obcí.

Read more

Pin It on Pinterest