Pět způsobů, jak získat peníze pro neziskovou organizaci

Kde vlastně hledat a nacházet peníze pro neziskovku? Zdrojů peněz, fondů (fund), je velké množství, rozdíly mezi nimi jsou významné. Člověk často hledí získat největší zdroje a zapomene na ty menší, které mohou – krát dvanáct měsíců – přinášet nezanedbatelné prostředky. Ale ty je potřeba získávat (raise), a to trpělivě a dlouhodobě. Říká se tomu fundraising.

Read more

Nejčastější předsudky týkající se peněz v neziskovém sektoru. Máte taky nějaký?

Často se setkávám se zakořeněným názorem, který bych neváhal označit za předsudek, že nezisková organizace je zaměřená sociálně, lidi jsou v nich „alternativní“ a obvykle pro „komerční“ život nepoužitelní (proto přece dělají v neziskovce, nikdo je nechce zaměstnat) a závislí na dotacích státu nebo Evropské komise. Ne že by takové případy neexistovaly. Ale celkově trpí neziskový sektor tím, že veřejnost věří svým předsudkům, za které ovšem nezisk nemůže.

Read more

Závislost na jednom dodavateli – bance, co s tím?

V oblasti informačních technologií se situace, kdy je zákazník závislý na libovůli jednoho dodavatele, označuje pojmem vendor lock-in. Tedy uzamčení ve vztahu k dodavateli. Je to vztah nežádoucí pro zákazníka a žádoucí pro dodavatele, který ovládá situaci a nic mu nebrání jí zneužívat. Do podřízené pozice se neziskové organizace dostávají často, typické jde o vztah s bankou.

Read more

Pin It on Pinterest