Síť ekologických poraden (STEP) vzdělává poradce v Moravskoslezském kraji

Vzdělávací program environmentálního poradenství Sítě ekologických poraden (STEP) se zaměřil na poradce v Moravskoslezském kraji a poskytl jim nové informace a znalosti. Na konci listopadu proběhl jeho závěrečný modul, příznačně věnovaný ochraně ovzduší, což je  – zejména na Ostravsku – výbušné téma.

Read more

Pin It on Pinterest