Chceš zažít workcamp z druhé strany?

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. pořádá v letošním roce více než 35 workcampů –  tradičních i úplně nových. Současně otevírá i 70 míst pro vedoucí těchto workcampů, kterým rovnou poskytuje i cyklus školení – Vzdělávacího cyklu INEX-SDA pro vedoucí workcampů.  Zároveň také nabízí možnost nahlédnout do činnosti neziskovek a obcí, které workcampy hostují, a získat nové kontakty a přátele.

Číst více…

Brněnská Ratolest slaví 20 let

Nezisková organizace Ratolest Brno slaví letos na podzim 20 let fungování. Organizace poskytuje sociální a preventivní služby dětem, mladým lidem a rodinám, které jsou sociálně vyloučeny, či sociálním vyloučením ohroženy. Oslava narozenin bude probíhat 27. října od 16 hodin bude v novém sociálním podniku Bajkazyl Brno na ulici Dornych. Oslava je přístupná i široké veřejnosti, která se může zúčastnit zajímavých workshopů či přednášky odborných sociálních pracovníků z přímé práce z partnerských organizací.

Číst více…

Pin It on Pinterest