OZP akademie propaguje bezbariérové vzdělávání

logo

OZP Akademie z.ú. je nově vzniklá nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním a funguje jako sociální podnik – ze školného studentů bez hendikepu se financuje studium studentů s hendikepem. Na OZP Akademii můžete navštěvovat rekvalifikační kurzy, kurzy zaměřené na informatiku, psychologii, rozvoj osobnosti, účetnictví a daně a mnoho dalších. Vyučují zde hendikepovaní i nehendikepovaní lektoři. Seznamte se s ředitelkou organizace …

Číst dál

Sociální podnik Pragulic zaměstnává bezdomovce

pragulic - logo

Sociální podnik Pragulic vznikl v roce 2012 po návštěvě zahajovacího večera soutěže Social Impact Award. Pragulic zaměstnává lidi bez domova jako turistické průvodce po Praze, snaží se o jejich zapojení do běžného života a dává jim tak šanci na návrat do společnosti. Projekt Pragulic se může pochlubit několika českými i mezinárodními cenami. Oba zakladatelé získali Mimořádné ocenění rektora Univerzity Karlovy za mimořádné výsledky v oblasti sociálního podnikání. Seznamte se s …

Číst dál

Centrum Kašpar: V otevřené a svobodné atmosféře přichází lidé s těmi nejlepšími nápady

Centrum Kašpar-logo

Pokračování rozhovoru s paní Ivanou Sulovskou z libereckého občanského sdružení Centrum Kašpar. Centrum Kašpar je nezisková organizace, jejíž zájem se orientuje na tři základní oblasti: první oblastí je zaměstnanost, trh práce a pomoc lidem, kteří nemohou najít práci, druhou oblastí je vzdělávání (rekvalifikační  kurzy, školení pro zaměstnance, příprava na zaměstnání) a třetí oblastí je otázka rovnoprávnosti mužů a žen.

Číst dál

Centrum Kašpar: Propojujeme potřeby aktérů na trhu práce

Centrum Kašpar-logo

Liberecké občanské sdružení Centrum Kašpar je nezisková organizace, jejíž zájem se orientuje na tři základní oblasti: první oblastí je zaměstnanost, trh práce a pomoc lidem, kteří nemohou najít práci, druhou oblastí je vzdělávání (rekvalifikační  kurzy, školení pro zaměstnance, příprava na zaměstnání) a třetí oblastí je otázka rovnoprávnosti mužů a žen. V první části rozhovoru s předsedkyní představenstva se mj. dozvíte, v čem je tato neziskovka výjimečná a jak vnímá postavení mužů a žen ve společnosti. Seznamte se s …

Číst dál

Občanské sdružení Dokořán našlo bílé místo na mapě sociální pomoci

logo Dokoran

Občanské sdružení Dokořán v Náchodě pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny se ocitly na sociálním okraji společnosti. Sdružení bylo založeno v roce 1995 a letos slaví 20. výročí svého působení v Náchodě. Provozuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa a donedávna alternativní čajovnu Poklop, navázalo také aktivní a velice perspektivní spolupráci s místní základní školou, čímž velmi pomáhá dětem, rodinám i učitelům a vedou děti k jednomu z hlavních cílů: chodit do školy, připravovat se do ní a řešit problémy s ní spojené. V rozhovoru se sociální pracovnicí nízkoprahového zařízení Archa, se dozvíte, jak funguje o.s. Dokořán, jak probíhá konkrétní pomoc a spolupráce a jak vnímá postavení českých neziskovek. Seznamte se s…

Číst dál