Česká spořitelna vyhlašuje druhé kolo přijímání žádostí o sociální úvěry

Sociální podniky mohou od 1. dubna do 31. května 2013 žádat o výhodný bankovní úvěr, který jim v pilotním provozu nabízí Česká spořitelna. Konkrétní parametry úvěru (výše úvěru, úroková sazba či splatnost úvěru) se stanovují individuálně s ohledem na specifika sociálního podnikání. Pilotní provoz probíhá druhým rokem, jeho vyhodnocení banka provede již v tomto roce.

Číst dál

Nadační fond GSK vypisuje grantové řízení pro rok 2013

Nadační fond GSK (NF GSK) i tento rok vypsal grantové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci mohou neziskové organizace od 19. března zažádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na pomoc seniorům a projekty zaměřené na podporu nemocných lidí. Celková částka, která bude v tomto roce rozdělena, dosáhne 1 milionu Kč. Systém grantového řízení bude dvoukolový. Uzávěrka 1. kola žádostí je 19. dubna 2013.

Číst dál

Bezplatný e-learning pro rodiče, jejichž dítě s dyslexií se učí cizí jazyk

Možnost přihlásit se do bezplatných pilotních e-learningových kurzů projektu Dyslang ocení rodiče, jejichž dítě s dyslexií se bude učit cizí jazyk. Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.

Číst dál

Sdružení Zahrada 2000 otevírá nové poradny pro nezaměstnané s hendikepem na Jesenicku

Občanské sdružení Zahrada 2000 otevřelo v polovině srpna v Jeseníku a Zlatých Horách dvě nové poradny pro nezaměstnané se zdravotním hendikepem. Tato skupina obyvatel má ztížený vstup na pracovní trh, na Jesenicku se tento problém ovšem týká také lidí bez znevýhodnění. Odborníci v poradnách pomohou lidem zvýšit kvalifikaci a najít práci.

Číst dál