Pozvánka na seminář: Spolek namísto občanského sdružení

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2014, právní typ „občanské sdružení“ nezná. Jakou organizací se stanete?Jak se změní váš status? To záleží na tom, jaké činnosti vaše organizace vyvíjí a jaké plánuje do budoucna. Zaměřujete se převážně na své členy? Právě k nim směřuje vaše činnost? Máte funkční samosprávné orgány? Pak je pro vás rozhodující členský princip, stanete se a zůstanete pravděpodobně „spolkem“. Co se pro vás změní?

Read more

Pin It on Pinterest