Přečtěte si Příručku pro NNO

Logo v rozměrech 500 × 70

Na webu Velvyslanectví USA v České republice si můžete přečíst a stáhnout český překlad publikace Příručka pro nevládní neziskové organizace. Tuto publikaci vydalo již v roce 2012 Ministerstvo zahraničí USA pro všechny (letos přeložena do češtiny), kdo se chtějí věnovat veřejně prospěšným aktivitám a k této činnosti potřebují založit neziskovou organizaci.

Číst dál

Rozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Logo: Česká spořitelna

Na otázky týkající se společenské odpovědnosti firem (CSR) odpověděla Deníku neziskovky paní Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny a členka správní rady Nadace Depositum Bonum.

Číst dál

Recenze knihy Jak účinně oslovit média od Jana Tomandla

Obálka knihy Jak účinně oslovit média

Není snad většího problému, který trápí neziskovky, než je absence v médiích. Pozornost médií si koupit nelze, vznikne díky souhře okolností, připravenosti a samozřejmě metodického přístupu. A právě přístupem k médiím se zabývá kniha Jana Tomandla Jak účinně oslovit média.

Číst dál